#aquiescoopera

Estem impulsat la creació d’un segell de formació contínua per a Gestories i Assessories de la comarca, validat per les organitzacions del teixit cooperatiu, i amb el reconeixement de les Administracions Públiques adherides.

El Segell busca reconèixer els/les prescriptors/es que a través de l’Ateneu Cooperatiu estan realitzant formació contínua sobre l’Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa.

Atenció!
Noves propostes formatives gratuïtes per a prescriptors/es, gestories i assessories del Vallès el 20 i 27 de setembre a la Masia Can Serraparera (Cerdanyola).

Més informació sobre continguts i logística

Perquè?

Dotar als diferents agents que intervenen en els processos de creació, creixement i consolidació dels projectes cooperatius de la formació necessària per acompanyar-los, enxarxar-los i donar-els-hi eines. Facilitant així l’augment de projectes de l’Economia Social i Solidària i enfortir-ne el seu desenvolupament.

D’acord amb aquest objectiu el projecte que te tres potes. La formació continuada per a prescriptors/es, el segell com a eina de reconeixement i visibilització de les gestories amb “complicitat cooperativa” (les que assissteixen a les formacions), i l’activació d’un protocol de comunicació, derivació, informació i acompanyament als projectes, que faciliti conèixer les eines i els agents al territor

A qui va dirigit?

Per a equips de gestories i assessories i, si s’escau, personal tècnic municipal vinculat a àrees de promoció econòmica, ocupació, assessorament empresarial, dinamització comercial, etc.

Cooperar i fer Xarxa:
  • Les Gestories i Assessories hauran de participar com a mínim en dues formacions gratuïtes per obtenir el segell, i a una d’especialització/reciclatge anual.
  • Les Gestories i assessories es comprometran a donar a conèixer als projectes nous les eines de suport a l’emprenadoria social existents.
  • L’Ateneu Cooperatiu del Vallès facilitarà els materials per tal que els prescriptors i prescriptores tinguin la informació necessària i actualitzada.
  • L’Ateneu Cooperatiu del Vallès, així com les administracions públiques que s’hi vulguin acollir donaran a conèixer i difondran aquest segell i els seus adherits.
  • Per fer-ho l’Ateneu Cooperatiu del Vallès realitzarà una distintiu que es farà arribar a totes les gestories i assessories.

Gestories i assessories que cooperen 😉

– GESTCOOP. Terrassa. Telèfon: 93 780 28 88
Get a Partner. Terrassa. Telèfon: 937 33 67 16
ASSESSORIA GESTORIA PALAU, S.L.
MILLA ASSESSORS EMPRESARIALS, S.L.. Sabadell. Telèfon: 937 12 12 73
– Cruz & Coronado. Sabadell
Puigverd Assessors. Castellar del Vallès. Telèfon: 937 14 21 40