Plafó Per una economia al servei de les persones

Postal Recuperar empreses properes al tancament

Postal Impuls! Cooperar per ser moltes més

Postal Memòria! Cooperar per no oblidar

Postal Eines! Cooperar per multiplicar les potencialitats

Postal Futur! Cooperar per anar més enllà

Postal Xarxa! Cooperar per ser més fortes

Postal Força! Cooperar per fer-nos més visibles

Postal Democràcia! Cooperar per decidir