+

SOM UN CENTRE EDUCATIU


Formació en economia social al professorat i tallers sobre cooperativisme amb l’alumnat.

Som una gestoria o assessoria


Formació en gestió comptable, societal i fiscal de cooperatives.

;

Som una associació o SCP


Acompanyament i assessorament en la conversió a cooperativa.