Xarxa!

Enfortir els espais de treball i intercooperació de les entitats i cooperatives de l’Economia Social.
Articular-nos per enfortir la xarxa reconeixent-nos, a través del debat, del treball conjunt i de la definició de respostes conjuntes a problemes col·lectius.

Intercooperar

  • Generar espais de debat, col·laboració i treball sectorial i territorial per enfortir el mercat social.

Fer xarxa

  • Impulsar les xarxes locals com a espai de referència per a l’Economia Solidària.
  • Enfortir l’Ateneu Cooperatiu del Vallès.
  • Generar una xarxa de complicitats estables amb les entitats i agents del territori per detectar les oportunitats i i donar respostes cooperatives a inquietuds i necessitats.

A projectes i iniciatives de l’Economia Social i Solidària; cooperatives, associacions, fundacions, espais autogestionats, activistes de l’economia social…